S splošnimi pogoji poslovanja z darilnimi boni podjetje Enduropoint.si, Jure Matjašič s.p., Gorkega ulica 11, 2000 Maribor (v nadaljevanju podjetje), določa pravice in obveznosti iz naslova darilnih bonov podjetja.

  1. Splošno

1.1. Darilni bon je izkazni papir, ki ga družba izda po plačilu v obliki listine in ki ga je skladno s temi splošnimi pogoji zavezana sprejeti kot plačilo za blago, ki ga prodaja.

  2. Obveznost podjetja

2.1. Obveznost podjetja iz darilnega bona nastane v trenutku, ko potrošnik – kupec darilnega bona – vplača vrednost darilnega bona. Vplačilo vrednosti je možno opraviti z vsemi standardnimi načini plačila (gotovina, označene plačilne in kreditne kartice, plačilo po predračunu ali plačilo po povzetju).

2.2. Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam papir in gre njegovemu vsakokratnemu imetniku. Izpolnitev terjatve iz darilnega bona lahko ob predložitvi zahteva njegov prinosnik (imetnik) brez kakršnekoli identifikacije.

2.3. Obveznost družbe iz darilnega bona preneha s tem, ko ga družba sprejme kot plačilo za blago, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če postane neveljaven iz razlogov iz 4.1 teh splošnih pogojev.

  3. Pravice imetnika darilnega bona

3.1. Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona lahko zahteva prinosnik bona v času veljavnosti darilnega bona v spletni blagajni na 2. koraku ( v okence “Kupon za popust” vpišete enkratno kodo in kliknite gumb “Dodaj kupon”) ali na prevzemni točki. Čas veljavnosti darilnega bona je 12 (dvanajst) mesecev od njegove izdaje in je na njem napisan. 

3.2. Bon je unovčljiv v celotnem znesku in ni izplačljiv v gotovini, zato si družba pridržuje pravico, da ga sprejme kot plačilno sredstvo, samo če je obseg nakupa v enakem ali višjem znesku od nominalno navedenega na bonu.

3.3. Imetnik darilnega bona ga lahko prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Novi imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

  4. Druga določila

4.1. Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati, sicer se šteje za neveljavnega.

4.2. Podjetje zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je ponarejen.

4.3. Splošni pogoji poslovanja z darilnimi boni veljajo od dneva objave in so na vpogled na spletni strani podjetja na naslovu www.endurpoint.si/darilni-bon. 

4.4. Podjetje si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev poslovanja z darilnimi boni brez posebne najave.

4.5. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo iz darilnih bonov ali so v kakršnikoli povezavi z njimi, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Mariboru.

Enduropoint.si, Jure Matjašič s.p.,

Maribor, 14. 12. 2020

Išči po kategorijah